Urbanizmus, telekomunikace a kolektivní inteligence

Víťa Válka
BlogFilosofování
1. dubna 2008

Z vlastního dlouhodobého zájmu o technologie na internetu a měnící se trendy v závislosti na aktuálním stavu technického pokroku se pokusím načrtnout několik směrů, kterými se v tomto oceánu informací můžeme při zkoumání dát. Technicky a časově není možné abych jednotlivá témata rozebral do hloubky, ale stejně tak bych nerad aby práce působila jako cesta po povrchu problematiky. Vybírám si záměrně ty oblasti, u kterých věřím, že mají na vztah městského prostoru, telekomunikace v rámci něj, a bezprostředně vznikající kolektivní inteligence, klíčový vliv.

Na práci můžeme snadno aplikovat představu Pierre Lévyho, kde se, zejména díky internetu, mění lokální na vzdálené a vzdálené se stává lokálním. Celý virtuální prostor internetu, dnes již dávno neposkytuje pouze informace publikované jakousi pomyslnou vyšší autoritou. Tedy několika technicky schopnými skupinami. Internet je dávno ve stavu, kterému odborníci říkají Web 2.0 tedy sociální web.

Tvrdím, že Web 2.0 a Open Source je faktickým důsledkem bující kolektivní inteligence.

Web 2.0

Původní myšlenka webu 1.0 vychází z historických souvislostí. Bereme li emailovou komunikaci jako neveřejnou, pak internetová síť původně sloužila univerzitám k výměně statických textů, které byly jednorázově umístěny (pověšeny) na web. Tím vše jakoby skončilo. Tato situace se postupně od roku 2000 (po splasknutí první internetové bubliny) výrazně mění. Už při vzniku každé nadějné webové služby je koncepce podrobena analýze. Ta má jediný cíl – zjistit pravděpodobnost přežití takové služby. Aplikace před tímto rokem samozřejmě realisticky analyzovány být nemohly, protože nebylo z čeho vycházet, neexistovala žádná předchozí řešení.

Analytici, vzhledem k mimořádně krátké době zkušeností, kterou mají k dispozici, vycházejí převážně z vlastních zkušeností nabraných při realizaci předchozích projektů. V konečném důsledku to pak vypadá, že díky zvýšené opatrnosti, v oblasti investic, téměř nevznikají horizontálně koncipované projekty s přehnanými cíly. Jsou to ty služby, které spojují nespočet funkcí (př. Google, Yahoo, Seznam). Naopak extrémě vzrůstá počet vertikálně orientovaných, velice úzce profilovaných jednoúčelových řešení (př. Youtube, Wikipedia, Del.icio.us, Craiglist, Digg, atp.). Těmto službám mnohem snadněji můžeme přisoudit označení Web 2.0 aplikace.

Jako další úroveň takto vzniklých profilovaných jednoúčelových služeb a jako krásný příklad kolektivní inteligence, vznikají tzv. Mashups1. Jde o spojení dvou a více úzce profilovaných řešení v jakousi slepeninu. Na bázi tzv. otevřených rozhraní (Open API), vznikají v zásadě velice dobře fungující celky spojující výhody všech použitých řešení. Přitom provoz těchto Mashups je v zásadě bez výrazných nákladů. Jsou však kriticky závislé na provozu a funkcionalitě (a jejích změnách)služeb ze kterých vycházejí. Takovým pěkným českým příkladem využití otevřeného rozhraní je ambiciózní projekt Bez Realitky2 využívající Google Maps.

Ale zpět k obecné filozofii Web 2.0. Jde v podstatě jen o transformaci pasivního publikování informací, po vzoru knihtisku nebo novinového zpravodajství, do výrazně interaktivnější formy komunikace. Obsah média už tedy nezajišťují pouze autority. Díky nekonečnému počtu online nástrojů (WordPress, Blogger), které jsou každému k dispozici zdarma, je vydávání libovolného obsahu hračkou. A již dlouho nejde pouze o text, ale o kompletní mediální spektrum (text, obraz, zvuk, video).

Výsledkem je téměř absolutní zkrácení reakční doby mezi autorem obsahu a jeho příjemcem. Vydání zajímavé zprávy, díky tomu, nejednou odstavilo provoz serveru na kterém byla taková zpráva umístěna. Je to proto, že díky IM službám3 a milionům aktivních bloggerů4 je možné aby zprávu starou pár minut okamžitě věděl celý svět. Během velice krátké doby můžete dokonce mít i oficiální vyjádření z míst, které leží na druhém konci světa.

Bezdrátové sítě a mobilní zařízení

Dalším přelomovým vstupem do zrychlení veškeré online interakce je bezesporu bezdrátová síť WiFi. Už dnes ve větších městech můžete na ulici běžně zachytit nejeden volně přístupný přípojný bod (Hotspot). Denně tak můžete pít kávu ve své oblíbené restauraci a přitom si ze svého telefonu číst poslední zprávy nebo při cestě mezi lesy můžete připojit svůj mobil k projíždějícímu autobusu a ověřit mapu cesty, a to aniž by jste měli k dispozici GPS přijímač.

Když tuto potencialitu ještě umocníte pomocí nedávno zveřejněného „prvního opravdového prohlížeče na mobilním zařízení“, tedy mobilního telefonu, hudebního přehrávače, přehrávače videa a správce elektronické pošty – iPhone od společnosti Apple, jste ještě o krok dále.

Z mého pohledu jsou sítě WiFi, přicházející lavinou, která přetransformuje celé vnímání online prostoru. Prohloubí jeho záběr a otevře nové možnosti. To vše při neustálé konfrontaci s užitnou hodnotou vznikajících služeb, což častěji a častěji určuje jejich dlouhodobou životaschopnost. Představte si například, že stojíte na zastávce autobusu a jen tak si zkontrolujete, kdy jede další spoj a kde přestupujete. Přitom si přečtete emaily a zkontrolujete jaké bude odpoledne počasí. Na americkém blogu Petitinvention5 vyšel dokonce článek, popisující průhlednou obrazovku kombinovanou s kamerou. Ta by mohla sama rozpoznat co skrz ni sledujete a podávat k tomu potřebné informace.

Přiznám se, že jsem tímto fenoménem do určité míry fascinován, ale i kdybych nebyl, má bezpochyby obrovský potenciál.

Geolokace a Plazes

Když už jsme v oblasti geografie a map, tak i zde společnost Apple otevírá nové možnosti ve spojení právě s technologií WiFi. V Americe si například při návštěvě kavárny Starbucks6můžete stáhnout do svého iPhone hudbu, která právě zní v kavárně a to vše zdarma. Jste tak vlastně motivováni do takové kavárny jít, už jen proto, že tam najdete něco, co jinde není. Provozovatele to navíc téměř nic nestojí.

To vše je jasná ukázka směru, kterým se mobilní řešení ubírají. Když si vzpomenete o co a jak se pokoušela prorazit technologie Wap, je jasné, že tudy cesta nepovede.

Další příjemnou věcí je služba Plazes. Je jednoduchá – to jí prospívá. Vy o sobě dáte vědět, kde jste a co děláte a ostatní, které máte na seznamu přátel (podobně jako v ICQ), se doví jak na tom jste, kde bydlíte a kde trávíte hodně času. Když se vám tak třeba podaří se setkat v restauraci, jste najednou schopni se o tom jednoduše dovědět. Bez předchozí domluvy, bez toho aby jste se nejprve zahlédli nebo domluvili.

Apple v této oblasti prosekává pomyslnou houštinu tak, že zatím v rámci USA zmapoval existující WiFi a GSM vysílače. Vašemu iPhonu tak dokáže říci kde jste a bez použití GPS. Důvod proč stále vyzdvihuji WiFi nad GPS je totiž jednoduchý. GPS je původní vládní systém USA a je tedy na libovůli provozovatele jak se zachová. Zejména jak vám dodanou informaci mediuje resp. zkreslí. U WiFi je to obtížnější, informace jsou tedy více objektivní, ale zato méně stabilní. Protože podobně jako na internetu neexistuje centrální řídící bod, neexistuje tlačítko vypnout a zapnout. Vše probíhá na bázi kolektivní inteligence a jejího vyhodnocování v dané situaci.

Má to sociální dopad? Ano. Čím více nám technologie usnadňují život, tím snadněji nás připravují o původní zkušenostní a informační spektrum. Méně chodíme do parku, více si voláme, méně navštěvujeme své přátele a tak dále. Určitě však existují situace, kdy technika samotná teprve umožnila komunikaci mezi lidmi, kteří by společně jinak nepromluvili (viz. například Chat a diskuzní fóra). Prostě, berme to tak, že cesta do města, absolvovaná na živém koni, už také téměř nikomu nechybí. Přestože je v tom kus romantiky a neopakovatelného zážitku.

Open Source

Základní charakteristiku prostředí jsme si tedy v obecné rovině probrali. Pojďme na další úroveň. Programy s otevřeným zdrojovým kódem jsou fenoménem o jehož potenciálu ví v současnosti jen odborníci. Přesto už je zřejmé, že se klima v oblasti vývoje proprietárních7 aplikací (zejména programy pro systémy Windows, Mac a Linux) a online služeb mění. I takový gigant jako je Microsoft si to po odchodu Billa Gatese začíná uvědomovat a pokouší se, na vznikající prostředí, reagovat.

Nejvíce zřetelným OS (Open Source8) řešením, které plní v současnosti stránky odborného tisku je schvalování ISO standardu pro formát textových dokumentů, jenž má za cíl plně nahradit dosavadní nadvládu aplikace Microsoft Word a vytvořit plně otevřené prostředí. Jde o iniciativu týmu sdružení OpenOffice.org a jejich formát ODF (Open Document Format). Tomuto otevřenému řešení se pokouší všemi dostupnými silami odporovat Microsoft, svým, korupčními aférami protkaným konkurenčním formátem OOXML (Office Open Extensible Markup Language) resp. formátem souboru s příponou .docx nahrazující stávající DOC.

Krásná ukázka kolektivní inteligence zde totiž předvedla to co je, a bude stále častěji, k vidění. OS řešení, které má silnou uživatelskou a vývojářskou základnu dokáže směle potopit existující komerční řešení. Formát ODF byl totiž schválen v rámci ISO napoprvé a bez připomínek. Dalo by se tedy říct, že je objektivní. Formát OOXML, přestože byl intenzivně podporován ze strany Microsoftu a jím ovládané partnerské sítě distributorů, to napoprvé nezvládl. V roce 2008, na druhý pokus, se mu to podařilo. Přesto však jde o formát, který jen arogantně předvádí, že na to Microsoft také má. Celý smysl pánům v Microsoftu ale unikl. Efektivní by bylo uznat osvědčený a vypilovaný formát ODF a ne se pokoušet manipulovat svět nepodařeným pokusem OOXML jen za účelem nucené nadvlády.

Osobně pracuji více než rok v prostředí operačního systému Linux. Necítím se ani jako fanatický zastánce, ani jako technický profesionál. Mám jen rád progresivní řešení, která v sobě skrývají potenciál. A to v sobě rostoucí uživatelská základna Linuxu a Open Source obecně, nese. Přestože z hlediska celosvětového zastoupení operačních systémů v současnosti zaujímá necelé jedno procento uživatelů.

Wikipedie

Nejsnadnější ukázkou kolektivní inteligence v rámci rizomatické sítě internet, je encyklopedie, která v současnosti získala plnou nadvládu nad tímto odvětvím lidské činnosti. A to přesto, že existuje mnoho otazníků nad její objektivitou stejně jako důvěryhodností. Ostatně, ona objektivita je sporná u jakéhokoliv média, už ze samotné podstaty věci.

Sám jsem se několik let podílel na realizaci pravidelně vydávané encyklopedie Universum na CD-ROM a později na DVD. A musím říci, že přestože rostl počet dat, které v encyklopedii byly obsaženy, klesala její tržní cena a s tím i počet prodaných kusů. V roce 2007 byla tedy vydána definitivně poslední edice a celý projekt je v současné chvíli zastaven.

Notebooky OLPC

Fakt, že se Open Source začíná prosazovat u producentů počítačových programů (software) není nic převratného. Potenciál se však násobí v případě vhodné kombinace s hardwarem. Prvním průkopníkem v této oblasti je zeleno-bílý notebook OLPC9, původně určený pro chudé americké a africké děti. Jeho cena je 100 dolarů a obsahuje opravdu revoluční operační systém z hlediska UI (User Interface) na bázi Linuxu10.

Takzvané XO11 notebooky mají ale navíc geniální prvek v rovině hardware. Každý z nich je totiž vybaven nejen WiFi přijímačem, ale také vysílačem. Díky tomu můžete až na vzdálenost několika kilometrů (ve městě méně), reálně tvořit neustále se měnící síť tvořenou uživateli OLPC notebooků. Přitom současně sledovat na obrazovce jak jsou od vás daleko ostatní nebo kde se právě nachází. Pokud jde náhodou o vašeho kamaráda, jednoduše jej pomocí sítě oslovíte. Ta pravá virtuální komunikace na bázi geografické lokace účastníků tak může nerušeně začít.

Další příklady výsledků kolektivní inteligence

Analýza 10ti nejčastějších chyb při tvorbě ikon

Na světě existuje nespočet sad ikon (Icon Set). Analýza uznávaného ruského studia Turbo Milk12tak měla možnost proniknout do hloubky a nalézt chyby vyskytující se v mnoha sadách. Díky tomu získáváme takový meta-návod, čeho bychom se měli při tvorbě sady ikon vyvarovat aby výsledek objektivně dosáhl vysoké kvality. V českých vodách pak tvorbu Ikon sumarizuje Jakub Ryvola ze společnosti Symbio13.

Co chtějí uživatelé webu

Ze stejné společnosti, ale pro změnu Martin Snížek, analyzuje co uživatelé internetu nejčastěji očekávají a na co jsou zvyklí. Je to oblast použitelnosti, kterou se zabývá také mnoho dalších autorů14. Martin Snížek se zde dotýká dnes již známých pravidel v oblasti navigace, správného umístění loga nebo vyhledávácího pole. Vhodného zvýraznění odkazů nebo používání drobečkové navigace15.

Jaká bude budoucnost?

Rozšíření WiFi sítí

Ze současné schopnosti sledovat okolí, usuzuji, že dostupnost internetu výrazně poroste. Současně s tím, jak bude cena klesat, se dostane do běžnějších zařízení a bude lidem usnadňovat život v mnoha situacích. Už dnes můžete v centru velkých měst najít desítky vysílačů této sítě. Každá lepší restaurace poskytuje WiFi zdarma a dokonce i několik městských částí v Praze.

Přesun online aplikací do exterieru

Budou vznikat nové jednoúčelové nástroje, fungující pro danou geografickou lokalitu, nebo pro danou operaci v rámci veřejného prostoru. U těch nejužitečnějších dojde k optimalizaci pro mobilní zařízení podobná koncepci Apple iPhone. Původní představa, že mobilní internet, bude přístupný pomocí alternativní technologie Wap, se mi zdá zcestná. Jde bohužel, o jednu ze slepých uliček.

Přesun z proprietárních aplikací do online služeb

Stále více softwarových firem se bude orientovat na služby spojené se softwarem. Programy samotné se dostanou na zlomek ceny a jejich kvalita přitom neustále poroste. Současně bude stále běžnější používat online nástroje, jejichž průkopníkem je nyní společnost Google16.

Bude se nadále oslabovat vliv klasických médií

Rádio, televize i tisk z našeho světa nezmizí. Přesto jejich pozice bude dlouhodobě ustupovat internetu, který má oproti svým předchůdcům mnoho výhod. Situace bude velice podobná nástupu média televize. A je možné i pravděpodobné, že se v budoucnu objeví médium, které předčí internet.

Poroste využívání Open Source

U bežných uživatelů se dočkáme výraznějšího využívání OS systémů i aplikací. Mnoho z těchto řešení budou součástí placených i neplacených služeb. Státní sféry mnoha států po celém světě (zejména v Evropě) i malé a vznikající firmy, budou zvažovat Open Source jako ekonomicky výhodnější alternativu k současně populárním programům.

Text je reakcí na knihy

Pierre Lévy – Kyberkultura
Jakob Nielsen – web.design
William J. Mitchell – E-topia
Steven Johnson – Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software

1 Mashup – web application hybrid that combines data from more than one source into a single integrated tool
2 http://www.bezrealitky.cz
3 Instant Messaging – např. ICQ, Jabber, Gtalk, Skype, MSN atp.
4 Blog – stránka autora, který nepravidelně reaguje na okolní svět nebo naopak popisuje svůj vlastní
5 http://petitinvention.wordpress.com/2008/02/10/future-of-internet-search-mobile-version/
6 Kavárna, kde dostanete zpravidla velké množství kávy (0,3-0,5 litru) do kelímku. Otevřela nedávno i dvě nové kavárny v Praze. Jejím českým ekvivalentem a konkurentem je řetězec Coffee Heaven.
7 Aplikace a software který vyvíjí firma např. za účelem prodeje a zisku
8 Opak proprietárního software, zdrojový kód je přístupný všem, jen je třeba uvádět autora
9 One Laptop Per Child
10 V současnosti již i Microsoft vyvíjí aktivity, které mají umožnit instalaci Windows XP na tento hardware. Vzhledem k tomu, že koncepce celého softwarového i hardwarového řešení je naprosto ojedinělá, nemá to softwarový gigant ani zde lehké.
11 Grafické řešení celého systému vychází z hravosti, klíčovým prvkem je zde křížek a kolečko
12 http://turbomilk.com/truestories/cookbook/criticism/10-mistakes-in-icon-design/
13 http://www.symbio.cz/clanky/ikony-pro-web-a-jak-na-ne.html
14 Nicholas Negroponte, Jakob Nielsen
15 Pojem pochází z pohádky. Jde o řádek informující o zanoření stránky. Příklad: Home » Section » Page
16 Několik online aplikací již společnost Google provozuje. Například alternativu k Microsoft Wordu, Excelu nebo Powerpointu, kterou obohacuje o sociální prvky příznačné Webu 2.0. Nejzřetelnější je však dominance Gmailu mezi emailovými službami zdarma. Což je dáno jeho technickou vyspělostí.

300 nejlepších míst pro kemping na Camperguru → můj nový projekt pro náročné cestovatele, vám ukáže magická místa Evropy, skvělé fotky a popisy. Dovča v karavanu bude lepší než dříve. Neuděláte chybu, když si nejleší místa pro kempování prohlédnete!

Sdílet s přáteli

Další témata